Ξέρει κανένας πώς ρυθμίζεται η ευαισθησία στο ενεργό σύστημα φρεναρίσματος στο Grandlland Χ;
Ενώ το έχω βρει στο εγχειρίδιο, δεν υπάρχει η επιλογή στην οθόνη (έχω 4.0 ηχοσύστημα με 7 ίντσες οθόνη).
Έχει βρει κανένας τη ρύθμιση, έστω και στο 5.0 ηχοσύστημα με τις 8 ίντσες;
Στην αντιπροσωπεία λένε ότι δε ρυθμίζεται η ευαισθησία.