Καλησπέρα σας

Θέλω να τοποθετήσω ένα c16se σε kadett e μήπως υπάρχει διάγραμμα καλωδιώσεων

Ευχαριστώ