Γνωρίζει κανείς στα σίγουρα εάν θα χρειαστώ και καινούρια intercooler. Είναι manual m32 το sasman και το αυτοκίνητο opc spec. Επίσης εάν έχει κάποιος υπόψην κινητήρα α16let η τουλάχιστον μόνο το block