Παιδιά ενδιαφέρομαι να αλλάξω τον πίνακα οργάνων με τον αντίστοιχο από Astra h OPC.
Έχει κάνει κάποιος αυτή την αλλαγή?
Πρέπει να υπάρχει το vin από το νέο πίνακα οργάνων?
Ο προγραμματισμός των χιλιομέτρων γίνεται με opcom?