Τι μάρκες μπαταρίες έχετε στα αυτοκίνητα σας?

Εγώ έχω την μαμά GM στο Corsa E, και Bosch S5 στο Astra.