Μοντέλο 2006
Κινητήρας Ζ18ΧΕR

Συμπληρώθηκαν περίπου 100000 χλμ.και με βάση ένα βιβλίο συντήρησης της Haynes πρέπει να ελεγχθεί το διάκενο βαλβίδων και αν χρειαστεί να ρυθμιστούν.Το συνεργείο που πηγαίνω, όχι της οπελ,μου λέει ότι είναι υδραυλικές και δεν ρυθμίζονται...Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο αυτοκίνητο, δουλεύει μια χαρά.Παρακαλω για την αποψη σας και τις γνώσεις σας.