Μόνο και μόνο που το νιώθεις "καθαρό" αξίζει και με το παραπάνω Νίκο!!!