Όντως υπάρχει πρόβλημα με την αποθήκευση φωτογραφιών πρέπει να βρεθεί μια λύση