Απόφαση ΣΟΚ για αγορά αυτοκινήτων πάμφθηνα...
http://www.voicenews.gr/index.php/el...pamfthina.html