Πολύ ωραίο είναι. Αν εξαιρέσεις ότι είναι σε γαλλικό γκρουπ!
Χα χα χα