If you already have an account with us, please use the login panel below to access your account.

OPEL-CLUB.GR - OPEL CLUB GREECE - The FIrst Hellenic Opel Club Online Κανόνες

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ OPEL-CLUB.GR

Το OPEL-CLUB.GR , προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε χρήση των σελίδων - υπηρεσιών του OPEL-CLUB.GR μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως:

1. Εγγραφή

Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του OPEL-CLUB.GR συμφωνεί να:

α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το OPEL-CLUB.GR στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στις υπηρεσίες του και

β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

2. Λογαριασμός Μέλους

Το OPEL-CLUB.GR παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το OPEL-CLUB.GR, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιος θα έχει ορίσει. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που μεταδίδουν μέσω του Forum του OPEL-CLUB.GR), που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το OPEL-CLUB.GR για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Το OPEL-CLUB.GR δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

3. Έναρξη - Διακοπή Λειτουργίας Υπηρεσιών

Το OPEL-CLUB.GR διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι το OPEL-CLUB.GR διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

4. Forum

Το OPEL-CLUB.GR παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε συζητήσεις μέσω του forum του. Οι χρήστες του OPEL-CLUB.GR οφείλουν να τηρούν τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και της ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις. Το OPEL-CLUB.GR διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει ή να διακόψει την προβολή του γραπτού μηνύματος σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων.

α) Το OPEL-CLUB.GR σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Ουδεμία ευθύνη λοιπόν φέρουν, τόσο το OPEL-CLUB.GR όσο και οι διαχειριστές αυτού, για το περιεχόμενο των αναρτήσεων που γίνονται από τους χρήστες, οι οποίοι είναι αποκλειστικώς υπεύθυνοι και βαρύνονται με τις όποιες συνέπειες αυτών.

β) Οι χρήστες των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις που εκφράζουν με τα μηνύματά τους.

γ) Σε περίπτωση που το OPEL-CLUB.GR λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο κάποιου/κάποιων μηνυμάτων που δημοσιεύουν οι χρήστες μέλη θίγει τρίτα πρόσωπα διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του μηνύματος ή ακόμα και του λογαριασμού του χρήστη που το δημιούργησε.

5. Κανόνες Καλής Συμπεριφοράς

Εφόσον δημοσιεύετε μηνύματα στο Forum, συμμετέχοντας ενεργά σε αυτό, θα πρέπει να τηρείτε πιστά τους ακόλουθους κανόνες συμπεριφοράς, οι οποίοι θεσπίστηκαν για να διασφαλίσουν την όσο το δυνατόν πιο ομαλή διεξαγωγή των συζητήσεων, καθώς και την αποφυγή προβλημάτων, παρεξηγήσεων, ή / και απρόβλεπτων καταστάσεων.

Συγκεκριμένα:

α) Τα μηνύματα θα πρέπει να είναι γραμμένα στα Ελληνικά (greeklish επιτρέπονται αλλά καλό είναι να αποφεύγονται). Μην γράφετε ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ούτε τον τίτλο του μηνύματος αλλά ούτε και το περιεχόμενό του. Όταν θέλετε να τονίσετε κάτι χρησιμοποιήστε bold χαρακτήρες. Eκτός του ότι είναι κουραστικό για αυτόν που διαβάζει το μήνυμα με τους κεφαλαίους χαρακτήρες, γενικότερα ο συγκεκριμένος τρόπος γραφής στον χώρο του Internet σημαίνει ότι "φωνάζετε", οπότε η άσκοπη και συνεχή χρήση τους είναι δυνατόν να προκαλέσει παρεξηγήσεις.

β) Τα μηνύματά θα πρέπει να δημοσιεύονται σε Forum, του οποίου η θεματολογία (τίτλος - περιγραφή) σχετίζεται με το περιεχόμενο των μηνυμάτων σας.

γ) Ο τίτλος των μηνυμάτων θα πρέπει να αποτελεί μια σύντομη περιγραφή του περιεχόμενου τους, καθώς και να είναι όσο το δυνατόν πιο «κατατοπιστικός», ώστε να μην παραπλανούνται οι αναγνώστες.

δ) Πριν δημιουργήσετε νέο θέμα καλό θα είναι να ελέγχετε εάν το θέμα συζητείται ήδη κάπου αλλού. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης για να εντοπίσετε αυτό που σας ενδιαφέρει.

ε) Οι Moderators/Admins έχουν το δικαίωμα να «μετακινήσουν» οποιοδήποτε θέμα συζήτησης στην κατάλληλη περιοχή, καθώς και να αλλάξουν τον τίτλο του, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, «δικαιολογώντας» ωστόσο με μήνυμά τους την απόφασή τους αυτή.

στ) Το περιεχόμενο των μηνυμάτων θα πρέπει να είναι ουσιώδες και σαφές, ώστε να μη δημιουργούνται απορίες για αυτό ή να παραπλανούνται οι αναγνώστες.

ζ) Οι απαντήσεις σε ήδη υπάρχοντα θέματα συζήτησης είναι ευπρόσδεκτες εφόσον περιέχουν ουσιώδεις και μη παραπλανητικές πληροφορίες. Αν και δεν απαγορεύονται, οι μονολεκτικές ή/ και «μη ολοκληρωμένες» ή/ και «ανούσιες» απαντήσεις καλό θα είναι να αποφεύγονται.

η) Οι Moderators έχουν το δικαίωμα να μετακινήσουν από κάποιο θέμα συζήτησης μηνύματα, τα οποία θεωρούνται «εκτός θέματος», είτε σε νέο θέμα συζήτησης στην ίδια ή σε άλλη περιοχή.

θ) Μπορείτε να ασκείτε κριτική στις ιδέες όχι όμως και στους ανθρώπους.

ι) Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η «επίθεση» σε άλλα μέλη, Moderators ή τους Administrators του Forum. Με τον όρο «επίθεση» εννοείται η «δυσφήμιση», ο χλευασμός, η ειρωνεία, οι βωμολοχίες καθώς και οποιαδήποτε προσωπική ή/και φυλετική/σεξιστική προσβολή.

ια) Εφόσον κάποια «συζήτηση» παραβεί οποιονδήποτε από τους ΟΡΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ, απαγορεύεται να συνεχιστεί η συμμετοχή των μελών του Forum σε αυτήν.

ιβ) Εφόσον υπάρχουν οποιεσδήποτε ενστάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται με PM (Personal Message - Προσωπικό Μήνυμα - ΠΜ) ή e-mail στους αρμόδιους Moderators ή τους Administrators και ΟΧΙ ΔΗΜΟΣΙΑ. Σε αυτήν τη περίπτωση, οι αρμόδιοι διαχειριστές θα αφαιρέσουν απροειδοποίητα το προσβλητικό μήνυμα και στη συνέχεια θα στείλουν έως και 2 προσωπικά μηνύματα στο μέλος, που παρενέβη τους όρους. Εφόσον το μέλος δεν συμμορφωθεί θα απαγορευθεί η είσοδός του στο Forum για χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων ή και μεγαλύτερο.

ιγ) Οι Moderators έχουν το δικαίωμα να μετακινήσουν οποιοδήποτε θέμα συζήτησης σε άλλο σημείο του Forum, εφόσον κρίνουν ότι αυτό είναι απαραίτητο. Μπορούν επίσης να μεταφέρουν κάποιο θέμα συζήτησης σε ειδική περιοχή, ώστε να διαβαστεί προσεκτικά από τον Administrator και είτε να αφαιρεθούν τα μηνύματα, που παραβιάζουν τους όρους πρόσβασης και χρήσης, είτε να προωθηθούν συγκεκριμένες ενέργειες, όπως προσωπικά μηνύματα με παρατηρήσεις ή και Ban(s).

ιδ) Σε περίπτωση αργοπορίας των αρμοδίων να αντιδράσουν στα θέματα που προκύπτουν,μπορείτε να ενημερώσετε τους Administrators με PM και αυτοί θα εξετάσουν το αίτημά σας, όχι όμως να ανοίγονται συζητήσεις για τέτοιο θέμα. Αν πιστεύετε ότι δεν έχετε «δικαιωθεί» μπορείτε να ενημερώσετε τους Administrators με PM και αυτοί θα εξετάσουν το αίτημά σας.

ιε) Απαγορεύονται οι συστάσεις μελών του OPEL-CLUB.GR προς άλλα μέλη σχετικά με την συμπεριφορά τους μέσα στο Forum. Αρμόδιοι για το θέμα αυτό είναι μόνο οι Moderators και οι Administrators του Opel-Club.Gr, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη να προβαίνουν στην λήψη κατάλληλων μέτρων. Εάν έχετε πρόβλημα με κάποιο άλλο μέλος του Forum, ενημερώστε με PM τον αρμόδιο Moderator/Administrator, και εκείνος θα επιληφθεί του θέματος κατά την κρίση του. Οι ενέργειες (Ban(s), παρατηρήσεις) θα γίνουν το συντομότερο δυνατό. Εφόσον απαιτείται η παρέμβαση τών Administrators για την επίλυση των προβλημάτων ίσως χρειαστούν περισσότερες από 24 ώρες.

ιστ) Κάθε μέλος του forum έχει το δικαίωμα να διατηρεί ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΜΟΝΟΝ ΕΝΑΝ (1) λογαριασμό πρόσβασης στο OPEL-CLUB.GR. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί παράβαση θα απαγορευθεί η είσοδος σε όλα τα usernames του χρήστη.

ιζ) Απαγορεύεται το spamming, είτε δημόσια, είτε με προσωπικά μηνύματα, είτε με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, καθώς και η διαφήμιση εταιρειών, εμπορικών προϊόντων ή/ και υπηρεσιών, κάθε είδους, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη τών Administrators. Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη διαφήμιση, επικοινωνήστε με κάποιον Administrator.

ιη) Απαγορεύεται αυστηρά η σύσταση διοργανώσεων, ομαδικών εμπορικών συναλλαγών (αγοραπωλησίες) και κάθε άλλου τύπου διενέργειες στο όνομα του OPEL-CLUB.GR, είτε χρησιμοποιόντας τον διαδικτυακό του τόπο, είτε χωρίς, αν δεν έχει υπάρξει συννενόηση με το administration team και έγγραφη έγκριση από αυτό για τις διενέργειες αυτές.

ιθ) Το OPEL-CLUB.GR και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

6. Αγγελίες

α) Απαγορεύονται ΑΥΣΤΗΡΩΣ οι αγγελίες πώλησης που δεν περιέχουν ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ καθώς και περιγραφή, όπου αυτο απαιτείται (π.χ. πώληση αυτοκινήτου), οπώς και οι αγγελίες που δεν δημοσιεύονται στην προβλεπόμενη κατηγορία.

β) Απαγορεύεται η οποιουδήποτε τύπου εμπορική χρήση των αγγελιών.

γ) Απαγορεύονται οι κάθε είδους σχολιασμοί στις αγγελίες.

Παραβάσεις των κανόνων 6α και 6β θα επιφέρουν την άμεση διαγραφή των αγγελιών χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ειδοποίηση από την ομάδα διαχειριστών.

Δικαίωμα δημοσίευσης στο χώρο των αγγελιών έχουν όλα τα μέλη που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 30 ημέρες από την εγγραφή τους και έχουν κάνει τουλάχιστον 10 δημοσιεύσεις εντός του forum.

7. Υπογραφή

Κάθε χρήστης μπορεί προαιρετικά να προσθέτει την «υπογραφή» του σε κάθε μήνυμα, που δημοσιεύει στο Forum. Για τις υπογραφές, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Οι υπογραφές κειμένου δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 5 γραμμές.

β) Οι υπογραφές ΔΕΝ μπορούν να περιέχουν εικόνα, για λόγους ταχύτερης φόρτωσης των σελιδών του forum.

γ) Οι υπογραφές ΔΕΝ μπορούν να περιέχουν links προς άλλα sites.

δ) Απαγορεύεται η διαφήμιση εμπορικών και μη προϊόντων και υπηρεσιών, με την τοποθέτηση links ή banners στην υπογραφή σας, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη τών Administrators. Σε αυτήν τη περίπτωση, οι υπογραφές θα αφαιρούνται άμεσα με ταυτόχρονη ειδοποίηση του χρήστη. Αν θέλετε να προωθήσετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας επικοινωνήστε με κάποιον από τους admins του OPEL-CLUB.GR.

ε) Και στις υπογραφές, τονίζεται, ότι ισχύουν οι γενικότεροι όροι πρόσβασης και χρήσης.

στ) Εφόσον δεν τηρούνται οι παραπάνω απλοί κανόνες, οι Administrators έχουν το δικαίωμα να αφαιρέσουν την υπογραφή του χρήστη ή ακόμη και να προχωρήσουν σε Ban του «παραβάτη».